Erectieproblemen door Antidepressiva? Onderzoek + Tips

Er zijn weinig dingen waar je mensen zo positief en tegelijkertijd zo negatief over hoort als antidepressiva. Aan de ene kant zijn deze middelen natuurlijk een wonder van de moderne medische wetenschap, dat het leven van veel mensen onmetelijk veel heeft verbeterd. Aan de andere kant is de werking van antidepressiva erg onvoorspelbaar, en kunnen er tal van nare, ingrijpende bijwerkingen aan het gebruik ervan kleven.

Iets wat je bijvoorbeeld vaak hoort, is dat antidepressiva seksuele problemen, zoals erectiestoornissen, zouden kunnen veroorzaken. Maar klopt dat eigenlijk wel, geldt dat voor alle antidepressiva, en kun je daar dan zelf nog iets aan doen? Dat alles én meer vertellen we je in dit artikel, zodat jij alles weet wat je moet weten over de link tussen erectieproblemen en antidepressiva.

Wanneer heb ik een erectiestoornis?

Voordat je de rest van dit artikel gaat lezen, is het eerst goed om je eens af te vragen of je eigenlijk wel een erectiestoornis hebt. Hiervoor is het namelijk vereist dat je vrijwel nooit of helemaal nooit een erectie kunt krijgen die hard genoeg is en/of lang genoeg aanhoudt voor geslachtsgemeenschap. Krijg je slechts af en toe je penis niet omhoog, dan heb je geen erectiestoornis, en hoef je je in principe dus minder zorgen te maken.

Kan jij vanavond al je erectieproblemen oplossen… Of zal je voorgoed de pijn en vernedering van erectieproblemen voelen?

Doe deze test en ontdek de kans dat jij jouw erectieproblemen oplost.

De verscheidenheid aan antidepressiva

Voordat we de hoofdvraag van dit artikel kunnen beantwoorden, moeten we eerst toegeven dat “veroorzaken antidepressiva erectieproblemen?” eigenlijk de verkeerde vraag is. Er zijn namelijk een heleboel verschillende soorten antidepressiva, die allemaal op een andere manier werken in het lichaam, en daarom ook allemaal hun eigen bijwerkingen kennen.

“De vraag ‘kun je van antidepressiva depressief worden?’ is eigenlijk net zo breed als de vraag ‘kan een voertuig vliegen?’”

Een eenduidig antwoord op deze vraag kan dus niet worden gegeven. We kunnen deze vraag echter wel uitsplitsen voor de verschillende hoofdgroepen antidepressiva die er bestaan, en je per groep een ander antwoord geven. Dat is dan ook precies wat we in de rest van dit artikel zullen doen, zodat jij precies weet of jouw specifieke antidepressivum risico’s oplevert.

Antidepressiva kun je opdelen in de volgende hoofdgroepen, die hierna één voor één aan bod zullen komen:

  • Monoamineoxidaseremmers (of MAO-remmers)
  • Tricyclische antidepressiva (of TCA’s)
  • Serotonineheropnameremmers (of SSRI’s)
  • Lithiumzouten
  • Overige antidepressiva

Kunnen MAO-remmers erectieproblemen veroorzaken?

De gegevens die we hebben over MAO-remmers en seksuele problemen zijn beperkt, maar er lijkt wel een verband te zijn tussen seksuele problematiek en het gebruik van deze antidepressiva op basis van een aantal overtuigende casussen. Erectiestoornissen zijn één van de seksuele problemen die mogelijk kunnen optreden als gevolg van het gebruik van MAO-remmers.

Dat is echter niet het enige seksuele probleem dat kan optreden als gevolg van het gebruik van MAO-remmers. Casussen wijzen erop dat er erg uiteenlopende seksuele problemen kunnen ontstaan als je MAO-remmers gebruikt. Hierbij moet je denken aan vertraagd klaarkomen, anorgasmie (ofwel helemaal niet kunnen klaarkomen), een verlaagd libido (ofwel weinig zin in seks), en dus de erectiestoornissen die ik net al noemde. Er kan dus een hoop misgaan tussen de lakens van iemand die MAO-remmers slikt.

Dit alles klinkt natuurlijk wat beangstigend als je zelf MAO-remmers gebruikt, maar ik moet er wel bij vermelden dat niet alle MAO-remmers hetzelfde risico op seksuele problemen met zich meebrengen. Hoewel zoals gezegd nog meer onderzoek nodig is over dit onderwerp, lijkt het erop dat met name de MAO-remmer genaamd moclobemide zeer weinig bijwerkingen op seksueel gebied met zich meebrengt (bron).

Kunnen TCA’s erectieproblemen veroorzaken?

Ook bij TCA’s geldt dat er eigenlijk te weinig onderzoek is om heel stellig te kunnen concluderen over de invloed ervan op erectieproblemen. Dat is vreemd, omdat TCA’s relatief vaak gebruikt worden, en er in totaal best veel onderzoek naar de bijwerkingen van deze middelen is gedaan. Over het algemeen is daarbij echter nagelaten om te vragen naar seksuele problemen, ongetwijfeld omdat daar vooral in het verleden nogal een taboe omheen hing.

“TCA’s zijn de oudste antidepressiva, en vroeger kon je patiënten minder makkelijk vragen naar eventuele seksuele problemen.”

Ook hier moeten we het dus weer doen met ietwat onzekere conclusies, getrokken op basis van casusbeschrijvingen. Op basis van die casussen lijkt het er wel weer op dat er meerdere seksuele problemen kunnen ontstaan als je TCA’s gebruikt, en erectiestoornissen vallen daar zeker onder, samen met zo ongeveer elke andere seksuele stoornis die je kunt bedenken (bron).

Ook hier geldt echter weer dat niet elk individueel antidepressivum in deze groep gelijk geschapen is. Clomipramine is met name een TCA waar erg veel seksuele bijwerkingen aan toegeschreven worden. Over het algemeen is de mate waarin seksuele bijwerkingen voorkomen als gevolg van TCA’s vergelijkbaar met die van SSRI’s, de groep antidepressiva die we direct hierna zullen bespreken, al verschilt dat ook weer per specifiek antidepressivum.

Kunnen SSRI’s erectieproblemen veroorzaken?

Over de link tussen SSRI’s en seksuele problemen is gelukkig wél een hoop concreet onderzoek gedaan, en dus kunnen we wat deze antidepressiva betreft wat stelliger zijn in onze conclusies. SSRI’s kunnen meerdere seksuele problemen veroorzaken. Erectiestoornissen vallen onder deze seksuele problemen, maar zijn zeker niet de meest voorkomende.

De kans op erectieproblemen varieert sterk per specifieke SSRI. Het antidepressivum dat in deze groep de laagste kans heeft om erectieproblemen te veroorzaken, is fluvoxamine. Slechts 9,5% van de mannen die dit middel slikte, kreeg last van een erectiestoornis. De SSRI waarbij dit het vaakst gebeurde, namelijk bij maar liefst 34,1% van de mannen, is paroxetine (bron). Dit loopt dus nogal uiteen, maar bij iedere SSRI is er dus een reële kans dat deze erectieproblemen kan veroorzaken.

Er is echter een veel hogere kans op andere seksuele problemen wanneer je SSRI’s gebruikt. Afhankelijk van het specifieke middel is de kans op libidostoornissen tussen de 40,5 en 57,6%, en de kans op anorgasmie (niet kunnen klaarkomen) tussen de 30,9 en 48,2%. Ook hier is dus weer een hoop spreiding tussen de verschillende middelen. Wat echter opvalt, is dat het risico op alle seksuele problemen het laagst is bij fluvoxamine, en het hoogst bij paroxetine.

Wat ook nog wel van belang is om te noemen, is dat SSRI’s de enige groep antidepressiva is waarvan is vastgesteld dat deze een priapisme kunnen veroorzaken. Dat is een te lang aanhoudende erectie, die na verloop van tijd pijnlijk wordt en kan leiden tot permanente schade aan de penis en de zwellichamen. Een priapisme kan leiden tot een onomkeerbare erectiestoornis. Dit is gelukkig wel een behoorlijk zeldzame bijwerking.

“Als SSRI’s nog niet de oorzaak van je erectieproblemen zijn, kunnen ze dat op ieder moment alsnog worden.”

Kunnen lithiumzouten erectieproblemen veroorzaken?

Lithiumzouten is een groep middelen die relatief weinig worden voorgeschreven als antidepressivum in vergelijking met de voorgaande groepen, en daarom is over lithiumzouten ook het minst zinnigs te zeggen. Er is eigenlijk simpelweg te weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan om er iets betrouwbaars over te kunnen zeggen, maar er zijn wel enkele aanwijzingen waar we het over kunnen hebben.

Het lijkt erop dat lithiumzouten in ieder geval libidostoornissen en erectiestoornissen kunnen veroorzaken, dus het gebruik van lithiumzouten zou zomaar de oorzaak van jouw erectieprobleem kunnen zijn. Hoe groot die kans is, kunnen we echter nog niet met al te veel zekerheid zeggen. Daarom kunnen we ook geen vergelijking maken tussen lithiumzouten en de andere vormen van antidepressiva.

Kunnen overige antidepressiva erectieproblemen veroorzaken?

We hebben alle hoofdgroepen van antidepressiva nu besproken, maar er zijn nog drie antidepressiva waar we het kort over moeten hebben, omdat die zich niet in één van de hiervoor besproken categorieën laten onderverdelen. Het gaat om trazodon, mirtazapine en nefazodon. Deze drie middelen zal ik nu nog even apart bespreken.

Mirtazapine en nefazodon zijn veelbelovend op dit gebied, omdat er bij deze middelen nog geen significant risico op seksuele problemen kon worden vastgesteld. In een klein deel van de gevallen trad een vertraging van het orgasme op (een seksueel probleem waar meestal prima mee te leven valt), en een significante afname van erecties is nog nooit uit onderzoek gebleken. Deze middelen zullen dus hoogstwaarschijnlijk niet de reden zijn van jouw erectieproblemen.

Ook van trazodon is niet gebleken dat dit middel erectieproblemen veroorzaakt, wat dus in beginsel positief is. Hierbij moet echter wel vermeld worden dat trazodon wel op een indirecte manier kan zorgen voor erectieproblemen. Net als SSRI’s kan trazodon namelijk een priapisme veroorzaken, wat zoals gezegd op zijn beurt weer kan leiden tot (permanente) erectieproblemen. Sterker nog: trazodon is het antidepressivum dat (relatief) de hoogste kans op zo’n priapisme met zich meebrengt.

Mijn antidepressiva veroorzaken erectieproblemen, wat nu? 2 tips

Hopelijk ben je er nu achter of jouw specifieke antidepressivum de oorzaak zou kunnen zijn van jouw erectieproblemen. Maar wat nu? Je kan natuurlijk niet zomaar stoppen met het gebruik van je antidepressiva, want ik neem aan dat je een goede reden hebt om die te slikken. Om je verder te helpen, geef ik je nog enkele tips over wat voor vervolgstappen je kan nemen.

Tip 1: Overleg met je arts over andere antidepressiva

Als jouw antidepressiva leiden tot erectieproblemen, dan is er natuurlijk één oplossing die voor de hand lijkt te liggen: wisselen van antidepressiva. Waarschijnlijk snap je echter ook wel dat dat niet op eigen houtje kan. Nieuwe antidepressiva kun je alleen krijgen op doktersrecept, omdat het zeer zware middelen met potentieel ingrijpende bijwerkingen zijn, waar je dus niet al te lichtzinnig mee om moet gaan.

Ga daarom vooral eens in overleg met je huisarts. Vertel hem of haar over de bijwerkingen die je ervaart, en bespreek of het misschien mogelijk is om andere antidepressiva te proberen. Je arts kent jouw medische achtergrond en weet hoe jij in het verleden op medicatie hebt gereageerd, en kan dus een goede afweging maken over de succeskansen met andere antidepressiva.

“Seksuele problemen kunnen zelf ook leiden tot een depressie, wat natuurlijk een beetje ingaat tegen het doel van antidepressiva.”

Houd hierbij wel in je achterhoofd dat wisselen van antidepressiva een vervelend en langdurig proces kan zijn. Hoewel een arts een beredeneerde inschatting kan maken, is het eigenlijk nooit goed te voorspellen hoe je op nieuwe antidepressiva zal reageren. Het kan zijn dat je andere heftige bijwerkingen gaat ervaren, of dat de medicatie niet aanslaat, waardoor je dus weer in een depressie terecht kan komen.

Zodoende kan het erg lang duren voordat je een nieuw antidepressivum hebt gevonden dat geschikt is voor jouw behandeling, en je moet natuurlijk maar zin hebben in zo’n lang proces. Hiermee wil ik niet zeggen dat wisselen van medicatie nooit een gepaste reactie kan zijn op erectieproblemen, omdat erectieproblemen ook een enorme impact op je leven kunnen hebben. Het enige wat ik hiermee wil zeggen, is dat je hierin een weloverwogen afweging moet maken. Hier zal je arts je ongetwijfeld ook bij kunnen helpen, dus je hoeft dit gelukkig niet alleen te doen.

Tip 2: Onderzoek of je erectieprobleem ook een andere oorzaak zou kunnen hebben

Wanneer je weet dat je erectieproblemen hebt, en dat je een antidepressivum slikt dat erectieproblemen kan veroorzaken, dan trek je waarschijnlijk al snel de conclusie dat het één met het ander te maken heeft.

Dat hoeft echter helemaal niet het geval te zijn, want er zijn ook nog tal van andere oorzaken die aan een erectiestoornis ten grondslag kunnen liggen. Jouw antidepressiva zijn dus niet per se de boosdoener.

Een hele hoop dingen kunnen ten grondslag liggen aan een erectiestoornis, en dan gaat het om fysieke én mentale oorzaken. Een slechte lichamelijke gezondheid (door een gebrek aan beweging of slechte voeding) kan ervoor zorgen dat je hem niet omhoog krijgt, maar bijvoorbeeld ook angst of stress in je dagelijkse leven. Bovendien kan je erectiestoornis gewoon met ouderdom te maken hebben, of met een hormoonhuishouding die om één of andere reden is verstoord.

Gezien het hoge aantal mogelijke oorzaken, kan het erg lastig zijn om te achterhalen wat de reden van jouw specifieke erectiestoornis is. Gelukkig zijn er professionals die jou hiermee kunnen helpen. Door te praten met een seksuoloog kun je er samen achter komen waarom jij geen erectie meer krijgt, en op zoek gaan naar een oplossing.

Ontdek de meeste effectieve methode om vanavond al je erectieprobleem op te lossen

In de afgelopen 9 jaar heb ik duizenden mensen geholpen om hun problemen in de slaapkamer op te lossen.

Ik heb een baanbrekende methode ontwikkeld om af te rekenen met erectiestoornissen en erectieproblemen. Je leert onder andere het volgende:

  • De 10 belangrijkste oorzaken van erectiestoornissen
  • Praktische oefeningen om binnen no-time weer volle en harde erectie te krijgen
  • Hoe je je erectiestoornis voor eens en altijd uit je leven verbant

In mijn methode geef ik de exacte stappen en specifieke instructies om erectieproblemen compleet te verbannen zonder middelen, pillen of andere kwakzalverij.

Klik op de link om meer te weten te komen over mijn methode:

Complete Erectie Controle Risicovrij Uitproberen

Drs. Chris Coster (seksuoloog)

Drs. Chris Coster is seksuoloog, relatietherapeut, auteur en oprichter van erectieexpert.nl. In zijn carrière heeft hij vele mannen geholpen met erectieproblemen via zijn praktijk en ebook. Wil jij ook erectieproblemen aanpakken? Bekijk dan de effectieve Complete Erectie Controle methode op completeerectiecontrole.nl.

Laat een reactie achter

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *